11 maart 2014: Nicolaas Beetsplantsoen gered!

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de gementeraadsverkiezingen is een motie van SP aangenomen waarin het Dagelijks Bestuur wordt opgedragen:
• waar mogelijk, verkeersbeperkende maatregelen te nemen, zoals toegangsverbodsborden met het onderbord ´uitgezonderd bestemmingsverkeer´ (bijvoorbeeld op Bilderdijkbrug) en verkeersdrempels
• de omgevingsvergunning nodig voor de proef met het openstellen van het fietspad aan het Nicolaas Beetsplantsoen voor auto’s niet af te geven en de voorbereidingen voor de proef te staken.

De motie wordt aangenomen met steun van Groenlinks, D66 en De Groenen en betekent dat het Nicolaas Beetsplantsoen eindelijk is gered! Omwonenden en school zijn ontzettend dankbaar dat de politiek onze bezwaren tegen openstelling van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer eindelijk serieus heeft genomen.

Lees de bevestiging van Stadsdeel West van de afsluiting van de bezwaarprocedure.