11 november 2013: nieuw Verkeersbesluit

Het Stadsdeel West heeft niet alleen de omgevingsvergunning aangevraagd, maar heeft inmiddels ook het ‘verkeersbesluit’ voor een autoweg door het Nicolaas Beetsplantsoen gepubliceerd. Het werd 11 november 2013 bekendgemaakt in de Staatscourant.

Update 4 december 2013: het verkeersbesluit is gedateerd 31 oktober 2013. Dit betekent dat de bezwaarperiode op die datum ingaat en bezwaarschriften uiterlijk 11 december 2013 bij het stadsdeel moeten zijn ingediend. De procedure is vermeld in de aankondiging van het besluit.