12 oktober 2011: laatste bewonersoverleg met wethouder

Op 12 oktober 2011 heeft een laatste overleg plaatsgevonden tussen alle bij het bewonersoverleg betrokken bewoners en de stadsdeelwethouder Dirk de Jager. Tijdens dit overleg spreekt de wethouder zijn waardering uit over de bereidwillendheid van de deelnemers aan het bewonersoverleg. Ook spreekt hij zijn teleurstelling uit over het feit dat het resultaat niet door alle deelnemers wordt gedeeld.

De wethouder heeft deze laatste bijeenkomst georganiseerd als laatste poging om draagvlak bij alle betrokken bewoners te krijgen voor het resultaat van het bewonersoverleg: de proef tot omkering van de rijrichting van de Jacob van Lennepkade Zuid. Ook deze bijeenkomst loopt al snel uit in een emotionele discussie. Bij gebrek aan steun van de Kanaalstraat voor het resultaat van het bewonersoverleg, eindigt de bijeenkomst met de mededeling van de wethouder dat hij dan maar eigenhandig een besluit gaat formuleren.