17 april 2012: inspreken tijdens het open podium

Tijdens het open podium tijdens de Politieke Avond in het kantoor van Stadsdeel West, wordt door twee bewoners op ons onderwerp ingesproken. De bijdagen en met name het punt van de procedurefout rondom het Verkeerscirculatieplan lijken indruk te maken bij de raadsleden en worden ondersteund door applaus van de publieke tribune. De wethouder zegt op basis van onze argumenten toe om de besluitvorming destijds rondom het Verkeerscirculatieplan nog eens opnieuw te onderzoeken. Hij belooft de raad daarover binnen twee maanden te informeren.

De tekst van de bijdrage van Stijn Verhoeven vindt u hier.