17 juli 2012: inspreken tijdens het Open Podium

Tijdens de Politieke Avond in het kantoor van Stadsdeel West, wordt opnieuw op ons onderwerp ingesproken. Oorspronkelijk was het idee om te vragen naar de status van de toezegging van de heer De Jager aan de raad op 17 april 2012, om binnen twee maanden een onderzoek te doen naar de inspraakprocedure rondom het Verkeerscirculatieplan in 2010.

Door onze aanmelding voor het Open Podium, blijkt dat de griffie een fout heeft gemaakt en vergeten is de brief van de heer De Jager van 15 juni 2012 over dit onderwerp aan de raad toe te sturen. De brief wordt alsnog op 17 juli toegestuurd.

De tekst van de bijdrage van Stijn Verhoeven vindt u hier.