20 maart 2012: Politieke Avond (2)

Op initiatief van de D66-fractie in de stadsdeelraad, komt het onderwerp van de proef ‘Omkering van de rijrichting Jacob van Lennepkade Zuid’ opnieuw op de agenda van de Politieke Avond van 20 maart 2012.

Vooraf vragen wij aan de griffie of de heer ‘D. de Jager’ de wethouder betreft. De dame van de griffie bevestigt dit. Maar tijdens de vergadering blijkt opeens dat een andere heer D. de Jager als vertegenwoordiger van de Kanaalstraat inspreekt. Hij pleit opnieuw voor het niet uitvoeren van de proef en het handhaven van de situatie zoals deze nu is.

Tijdens de raadsvergadering die avond gaat besluit tot het omdraaien van de rijrichting in één veeg van tafel. Op initiatief van met name de PvdA-fractie wordt de wethouder opgedragen terug te vallen op het verkeerscirculatieplan en de daarin opgenomen proef tot aanleggen van een autoweg door het Nicolaas Beetsplantsoen.

Daarbij wordt echter voorbij gegaan aan het feit dat al in 2010 geprobeerd is deze proef uit te voeren, maar dat dit na bezwaarschriften van omwonenden en de leiding van de Brede Kinkerschool niet mogelijk bleek te zijn. In een brief van 17 augustus 2010 aan de mensen die bezwaar hebben gemaakt stelt de gemeente: ”Juridisch blijkt het niet mogelijk autoverkeer toe te staan door het Nicolaas Beetsplantsoen.”.