20 november 2013: onjuiste aankondiging in Staatscourant

Op 20 november 2013 verschijnt de aankondiging van de omgevingsvergunning ook in de Staatscourant. Deze aankondiging heeft echter een ander OLO-nummer (OLO 582387) en een andere ingangsdatum (20 november 2013) voor de terinzagelegging dan de aankondiging op de website van Stadsdeel West (resp. OLO 656905 en 31 oktober 2013).

Update 2 december 2013: De heer E. Habing, Juridisch-Planoloog van Stadsdeel West, heeft per e-mail bevestigd dat de termijn voor het indienen van zienswijzen tegen de omgevingsvergunning loopt vanaf de publicatiedatum in de Staatscourant. Dus 6 weken vanaf 20 november 2013. Dit betekent dat de zienswijzen uiterlijk 31 december 2013 moeten worden ingediend. Zie de website van Stadsdeel West voor de procedure.