Maart 2010: Gemeenteraadsverkiezingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 heeft Stadsdeel West een nieuwe coalitie van PvdA, Groen Links en D66 gekregen. In het coalitieakkoord 2010 – 2014 wordt een aantal speerpunten expliciet genoemd:
– We maken ons hard voor veilige routes voor lopende en fietsende kinderen;
– Woonstraten worden 30-kilometer zones en we zorgen dat de verkeersveiligheid rond scholen verbetert;
– We maken samen met bewoners buurtplannen, inclusief een budget waar bewoners eigen zeggenschap over hebben. De buurtplannen gaan bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen: groen, parkeren, speelplekken, veiligheid. Het stadsdeel heeft daarnaast een wijkbudget voor aanpassingen in de openbare ruimte in de buurten waarbij de aanleg van postzegelparkjes en speelstraten voorrang krijgt;
– We zetten ons in voor schonere lucht door een beleid dat is gericht op minder en schoner verkeer op de doorgaande wegen.