Februari 2010: Verkeerscirculatieplan Oud-West

In februari 2010 heeft de Deelraad van toenmalig Stadsdeel Oud-West het Verkeerscirulatieplan Oud-West aangenomen. Dat was vlak vóór het opgaan van stadsdeel Oud-West in Stadsdeel West (1 mei 2010). In het verkeerscirculatieplan is op het laatste moment een proef opgenomen met het openstellen van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer. Twee weken voor de opheffing van het Stadsdeel Oud-West wordt het verkeersbesluit openbaar bekend gemaakt in het Amsterdams Stadsblad van 14 april 2010 ‘2.Wijziging van fietspad naar eenrichtingsweg, de Jacob van Lennepkade, het weggedeelte gelegen langs het Nicolaas Beetsplantsoen’.

In de inleiding van het Verkeerscirculatieplan staat:

“Vervolgens is een conceptplan opgesteld, waarmee we de wijk in zijn gegaan om de betrokken bewoners de gelegenheid te bieden tot inspraak. Er zijn vier avonden georganiseerd. Drie avonden zijn specifiek gericht op de buurten waarvoor concrete voorstellen in het conceptplan zijn opgenomen.”

De passage in het Verkeerscirculatieplan met het besluit van het DB om een proef in te stellen voor het aanleggen van een autoweg door het Nicolaas Beetsplantsoen is echter pas op het laatste moment toegevoegd. Dus ná alle bewonersbijeenkomsten en schouwen. De bewoners van het Nicolaas Beetsplantsoen en de Jacob van Lennepkade Noord en de leiding van de Brede Kinkerschool hebben daardoor geen gelegenheid gehad tot inspraak op het Verkeerscirculatieplan.