23 april 2013: motie tot nieuw onderzoek aangenomen

Tijdens de Politieke Avond van 23 april 2013 (transcriptie) is door de Raad een motie van D66, SP, Groenlinks en De Groenen aangenomen. In de motie wordt opgeroepen tot een nieuw onafhankelijk onderzoek naar de meest effectieve wijze waarop sluipverkeer (en daaruit voortvloeiende overlast) kan worden geweerd uit zowel de Borger- als Helmersbuurt. De voorbereidende activiteiten voor de proef om autoverkeer door het Nicolaas Beetsplantsoen toe te staan gaan vooralsnog gewoon door.
Portefeuillehouder mevrouw Welschen licht tijdens de behandeling van de motie toe dat zij geen bezwaar heeft tegen een onderzoek door een externe deskundige. Zij vraagt de raad om uiteindelijk zelf zijn beraadslagingen te houden over het resultaat van het onderzoek en het besluit van de proef daarbij te betrekken. De indieners stemmen met deze aanpassing van de motie in, zonder dat daarvoor een tekstaanpassing nodig is.