25 februari 2013: school roept deelraad op

In een mail roept de directie van de brede school De Kinkerbuurt de deelraad nogmaals op om bij haar besluitvorming de veiligheid van het Nicolaas Beetsplantsoen als speelplaats voor de schoolkinderen te respecteren. In de mail verwijst de school naar eerder geuite bezwaren tegen openstelling van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer.