26 februari 2013: Politieke Avond

Nadat op 29 januari een conceptmotie van de D66-fractie op het allerlaatste moment was ingetrokken, stond het Nicolaas Beetsplantsoen tijdens de Politieke Avond van 26 februari 2013 opnieuw op de agenda.

Enerzijds zijn we teleurgesteld in het feit dat de heer Vels, namens de PvdA (en de Kanaalstraat?), de regie over de kwestie weer heeft kunnen overnemen. Anderzijds erkende de heer Vels voor het eerst dat het sluipverkeer het probleem is en heeft hij uitgesproken dat ‘in het uiterste geval dat fietspad helemaal niet opengesteld hoeft te worden’. Hij vroeg de wethouder waarom de ‘zachte’ maatregelen uit het bewonersoverleg niet al lang zijn uitgevoerd en riep hem op dit alsnog zo spoedig mogelijk in gang te zetten. Zijn oproep werd gesteund door de fracties van D66, SP, Groen Links en VVD.

Om onnodige verdere maatregelen te voorkomen, is het des te belangrijker om vooraf goed te definiëren of de genomen maatregelen voldoende succes hebben in de bestrijding van het sluipverkeer. Daarom roepen wij u op de raadsleden en de wethouder op om:
– De openstelling voor autoverkeer van het Nicolaas Beetsplantsoen op te schorten totdat de effecten van de ‘zachte’ maatregelen bekend zijn.
– De ‘zachte’ maatregelen uit te breiden met het plaatsen van extra verkeersdrempels.
– De effecten van de ‘zachte’ maatregelen voor- en achteraf te meten aan de hand van onafhankelijke verkeersintenstiteitmetingen.
– Vooraf duidelijk te omschrijven wanneer de ‘zachte’ maatregelen voldoende effect hebben gehad (bijvoorbeeld bij een afname van 20%).