31 oktober 2013: Ontwerp Omgevingsvergunning

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel West heeft met ingang van 31 oktober 2013 een Ontwerp Omgevingsvergunning ter inzage gelegd als onderdeel van een uitgebreide afwijkingsprocedure. De aanvraag en bijlagen liggen gedurende zes weken ter inzage bij het Vergunningenloket van het Stadsdeelkantoor.