4 december 2012: Opnieuw inspreken tijdens Politieke Avond

Op 4 december 2012 heeft Sytske van Bochove tijdens de behandeling van het Visiestuk Openbare Ruimte Borgerbuurt opnieuw ingesproken bij de Raad. Ze heeft daarbij de Raad opnieuw opgeroepen af te zien van het openstellen van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer, omdat het immers regelrecht ingaat tegen het visiestuk. In dat visiestuk wordt gepleit voor meer groen, meer ruimte voor spelen, fietsen en recreatie en minder ruimte voor auto’s.