5 augustus 2013: D66 Café West

Op 5 augustus 2013 stond het Café West van D66 Amsterdam West grotendeels in het teken van het Nicolaas Beetsplantsoen. Stijn Verhoeven heeft die avond namens het Bewonerscomité een presentatie gegeven van de historie (en alle fouten) rondom de proef om een autoweg door het Nicolaas Beetsplantsoen aan te leggen. Daarna vond een debat plaats tussen Pieter Rietman, lijsttrekker van de D66-fractie in West en Jasper Etten, lijsttrekker voor de PvdA-fractie in West. Het publiek, dat in groten getale was gekomen, mengde zich actief in de discussie.

Uit de discussie kwamen weinig verrassingen naar voren: D66 gaf opnieuw aan niet gelukkig te zijn met de proef, met name om de toenemende onveiligheid rond de school. De lijsttrekker gaf aan de proef alsnog te willen afbreken als uit het nieuwe onderzoek (nav de motie van 23 april) blijkt dat dit niet de oplossing is voor het probleem: het tegengaan van sluipverkeer door de Borgerbuurt.
De PvdA gaf aan onveranderd aan het besluit vast te willen houden – waarbij voor het publiek opnieuw onduidelijk bleef waarom de PvdA hier zo sterk aan vast wil houden, gezien de wijze waarop dit besluit destijds tot stand is gekomen.