5 december 2013: twijfelachtige antwoorden op schriftelijke vragen

Op 3 december 2013 hebben Pieter Rietman en mevrouw Oudendijk (D66) Schriftelijke vragen Nicolaas Beetsplantsoen gesteld aan het Dagelijks Bestuur over het verkeersonderzoek van augustus 2013. Op 5 december volgden de antwoorden van het Dagelijks Bestuur.

In het antwoord bij vraag 3 stelt het DB dat ‘maatregelen die het sluipverkeer in de Kanaalstraat verminderen vanzelfsprekend ook ten goede komen aan de rest van de buurt.’ Dit is natuurlijk feitelijk onjuist. In het verkeersonderzoek van augustus 2013 wordt gesteld: ‘Zowel in de Jacob van Lennepstraat en de Borgerstraat zijn de intensiteiten nagenoeg gelijk of nemen licht toe als gevolg van de kortere route.’ en ‘Bij het plantsoen neemt de intensiteit toe met 300 voertuigen’. (pagina 18).

Daarnaast is bekend geworden dat Ekoplaza aan de Jan Pieter Heijestraat flink gaat uitbreiden en 15x per week de laad/losplaats in de Jacob van Lennepkade Noord gaat gebruiken. De opmerking in het onderzoeksrapport dat er ‘minder invloed zal zijn van ladende/lossende voertuigen dan in de Kanaalstraat’ (pagina 18 van het onderzoeksrapport) gaat daarmee ook niet op, aangezien er niet eens een soortgelijke laad/losplaats is in de Kanaalstraat.