4 april 2012: Brief aan de raadsleden en het dagelijks bestuur

Op 4 april 2012 stuurt het Bewonerscomité Nicolaas Beetsplantsoen een brief aan alle leden van de raad en het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel West. In deze brief zetten we uiteen waarom niet zomaar op de proef in het Verkeerscirculatieplan kan worden teruggevallen. Bij de brief is als bijlage de brief van 17 augustus 2010 bijgevoegd, waarin het stadsdeel aangeeft dat het juridisch niet mogelijk is autoverkeer toe te staan door het Nicolaas Beetsplantsoen.

Directie en Medezeggenschapsraad van Brede School De Kinkerbuurt beraden zich momenteel over stappen tegen het openstellen van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer.