2009: Verkeersonderzoek

In februari 2009 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Oud-West. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het toenmalige Stadsdeel Oud-West door Bono Traffics. Stadsdeel Oud-West heeft vervolgens dit onderzoek gebruikt als grondslag voor het Verkeerscirculatieplan Oud-West.

In dit plan wordt alleen ‘ten aanzien van het sluipverkeer via de Kanaalstraat’ alleen gerefereerd aan klachten die tijdens de schouw door bewoners naar boven zijn gekomen. Het onderzoeksbureau heeft dit in de rapportage niet als op te lossen knelpunt aangemerkt.

Ook heeft bureau Trajan in november 2009 in spitstijden een kentekenonderzoek gehouden in opdracht van Stadsdeel Oud-West. Trajan concludeert in dit onderzoek onder meer over de Kanaalstraat: ‘De verkeerstroom is daarmee niet schrikbarend hoog’.