Maart – juli 2011: Bewonersoverleg

Op initiatief van de stadsdeelwethouder, heeft een groep betrokkenen zich bereid getoond om met bewoners van de Kanaalstraat naar een gezamenlijke oplossing te zoeken voor de vermeende verkeersoverlast in de Kanaalstraat. Deelnemers waren bewoners van de Borgerbuurt, Jacob van Lennepkade (Noord én Zuid), Kanaalstraat, Nicolaas Beetsstraat en de leiding van de Brede Kinkerschool. Daarnaast waren de buurtcoördinatoren en verkeersdeskundigen van het stadsdeel aanwezig. De overleggen hebben plaats gehad op 15 maart, 12 april, 28 april, 10 mei, 24 mei, 14 juni en 5 juli 2011 onder leiding van een onafhankelijke mediatior en op basis van vooraf overeengekomen spelregels.

De gang van zaken tijdens het bewonersoverleg is vastgelegd in een eindrapport, opgesteld door de mediator.

Na 7 avonden met lastige, vaak emotionele discussies over vele mogelijke oplossingen, komt het bewonersoverleg tot een slotsom. Het omdraaien van de rijrichting van de Jacob van Lennepkade Zuid, in combinatie met ‘zachte maatregelen’ voor het terugdringen van het sluipverkeer de Borgerbuurt in, blijkt voor alle betrokkenen een suboptimale, maar acceptabele oplossing. Tijdens het laatste overleg op 5 juli 2011 besluiten alle deelnemers (inclusief de bewoners van de Kanaalstraat) gezamenlijk de zomermaanden te gebruiken om een notitie van het Bewonersoverleg op te stellen en de wethouder te adviseren een proef op te zetten voor het omdraaien van de rijrichting van de Jacob van Lennepkade Zuid. Alle deelnemers aan het bewonersoverleg hebben zich daarnaast bereid getoond dit voorstel te verdedigen tijdens een bewonersbijeenkomst voor bewoners van de Jacob van Lennepkade Zuid.

Maar zover komt het echter niet.