September 2010: Voornemen afsluiten Hennetjesbrug

In september 2010 besluit het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel West tot het voornemen om de Hennetjesbrug af te sluiten voor autoverkeer. Omwonenden zijn per brief op de hoogte gebracht en op 15 februari 2011 is een informatie/inloopavond gehouden. In deze bewonersbrief van wethouder Dirk de Jager staat letterlijk: ‘Het eerdere plan om het fietspad door het Nicolaas Beetsplantsoen open te stellen voor autoverkeer komt hiermee te vervallen.

Zowel uit de binnengekomen zienswijzen als uit de informatieavond bleek dat er geen draagvlak was voor het afsluiten van de Hennetjesbrug. Vooral de verminderde bereikbaarheid van de Borgerbuurt en de daarmee gepaard gaande omrijbewegingen en langere reistijden hebben tot veel negatieve reacties en onrust in de buurt geleid.

Zowel het plan om de brug af te sluiten alsmede de besluitvormingsprocedure die het stadsdeel volgde waren debet aan de ontstane onrust. Op 22 maart 2012 besluit het Dagelijks Bestuur de proef niet uit te voeren.