September 2011: Kanaalstraat schoffeert bewonersoverleg

Tijdens het bewonersoverleg is regelmatig uitgesproken dat de situatie wat de overige deelnemers betreft, mag blijven zoals deze is. Aangezien alléén de bewoners van de Kanaalstraat overlast ervaren van het verkeer, hebben de overige deelnemers uitsluitend deelgenomen aan het bewonersoverleg uit welwillendheid om een oplossing voor de Kanaalstraat te vinden.

Maar de bewoners van de Kanaalstraat gaan hun eigen gang. Ze besluiten weliswaar op 5 juli 2011 de uitkomsten van het bewonersoverleg te accepteren, maar sturen vervolgens in de zomermaanden – zonder de overige deelnemers aan het bewonersoverleg te informeren – een eigen reactie op de notitie aan de stadsdeelwethouder. In deze brief nemen ze afstand van het resultaat en de werkwijze van het bewonersoverleg en sturen ze aan op aanleg van een autoweg door het Nicolaas beetsplantsoen. Deze actie heeft de motivatie en het vertrouwen van de overige deelnemers in de bewoners van de Kanaalstraat zeer ernstig geschaad.

Tijdens een laatste, intensieve bewonersoverlegavond op 21 september 2011, heeft de mediator een hartstochtelijke maar vergeefse poging gedaan om iets van het onderlinge vertrouwen te herstellen en alsnog te komen tot het organiseren een gezamenlijke informatiebijeenkomst. Een informatiebijeenkomst was echter alleen zinvol als daar vol overtuiging met alle betrokken partijen een gezamenlijk voorstel kon worden gepresenteerd. In het overleg van 21 september is overduidelijk geworden dat dat voor de bewoners van de Kanaalstraat geen optie was.